این دستگاه برای تشخیص نشتی آب در سالن استفاده می‌­شود و شامل دو بخش دستگاه مادر و حسگر است. معمولاً در هر سالن یک دستگاه مادر و چند حسگر نصب می‌شود .حسگرهای دستگاه به صورت تشخیص نقطه‌ای (Leakage point sensor) و همچنین به صورت تشخیص رشته‌ای می‌­باشد.

دانلود دفترچه کاربری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.