مراکز طبی و بهداشتی

از دیگر راهکارهای طراحی شده در شرکت جهت پیاده ­سازی در مراکز طبی و بهداشتی کشور بوده­ است. چرا که در این نوع مراکز برخی از شرایط فیزیکی علی الخصوص دما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای مثال این پارامتر در زنجیره سرد سازمان انتقال خون جهت نگهداری خون و فرآورده ­های خونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
همچنین در بیمارستان ها و محیط ­های آزمایشگاهی این پارامترها در نتایج آزمایش و تشخیص بیماری ها بسیار با اهمیت بوده­ است.
نرم افزار متناسب با نیاز این نوع سازمان ها و ارائه گزارش های مدیریتی مد نظر ایشان توانست حجم قابل توجهی از این نوع مراکز را تحت پوشش قرار دهد و در حدود ۱۰.۰۰۰ نقطه ثبت در سراسر کشور در این نوع مراکز داشته ­باشد. از عمده مشتریان این بخش شرکت، سازمان انتقال خون ایران (بیش از ۹۵% مراکز سطح کشور )، تعداد زیادی از بیمارستان های سطح کشور، آزمایشهای تشخیص طبی و … بوده ­است.

ویژگی ها

  • نظارت بر دمای تجهیزات نگهداری فرآورده های خونی شامل : سردخانه ها ، یخچال ها ، فریزرها ، انکوباتور و…

  • نظارت بر وضعیت درب سردخانه ها و بروز حریق

  • نظارت بر دما و رطوبت محیط های آزمایشگاهی ، انبار و اتاق های خون گیری

  • ایجاد انواع آلارم های هشدار و گزارش ها مطابق با استانداردهای مراکز بهداشتی و طبی

  • امکان مشاهده کلیه پارامترهای اندازه گیری شده به صورت یکپارچه در واحدهای مدیریتی