دستگاه مولتى فانکشن

مشخصات فنی

اندازه گیرى ولتاژ فاز و ولتاژ خطاندازه گیرى توان ظاهرى
اندازه گیرى جریان فازاندازه گیرى ضریب توان
اندازه گیرى جریان نولاندازه گیرى درصد ولتاژ THD
اندازه گیرى فرکانساندازه گیرى درصد جریان THD
اندازه گیرى توان اکتیواندازه گیرى توان THD
اندازه گیرى توان راکتیوتشخیص قطع برق
تشخیص ولتاژ تغذیهیک عدد خروجى از نوع رله
باترى داخلىخروجى شبکه از نوع RS485

توضیحات محصول

دستگاه اندازه گیرى پارامترهاى الکتریکال سرى PO04 وسیله اى مناسب جهت مانیتور پارامترهاى مختلف برق سه فاز در تابلوهاى برق است.
دستگاه اندازه گیرى پارامترهاى الکتریکال سرى PO04 مانند سایر تجهیزات سامایش قابلیت اتصال به نرم افزار سامایش را داشته و کاربر امکان مشاهده، بررسى و انجام تنظیمات دستگاه را به سادگى از محیط نرم افزار دارد.