اهمیت کنترل کیفى در تولید محصولات دارویى و نگهدارى آن‌ها و همچنین نظارت مستمر سازمان غذا و دارو استفاده از سامانه‌هایى جامع جهت نظارت و کنترل شرایط محیطى را در این صنعت ضروری کرده است. سامایش با ساخت تجهیزات کنترلى هواساز و اولین دستگاه فشار تفاضلى داخلى، سبد محصولات خود را جهت پیاده‌سازى سامانه‌هاى BMS و EMS در مراکز تولید و پخش دارو و کارخانه‌هاى تولید مواد غذایى تکمیل کرده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.