پروژه ها

دانـلود رزومـه سـامـایـش

 

پروژه‌های انجام شده برای دیتاستنرهای و مراکز مخابراتی
پروژه‌های انجام شده برای دیتاستنرهای و مراکز مخابراتی
پروژه‌های انجام شده برای مراکز بهداشتی و درمانی
پروژه‌های انجام شده برای مراکز بهداشتی و درمانی
پروژه‌های انجام شده در زمینه EMS و BMS
پروژه‌های انجام شده در زمینه EMS و BMS

 

سامایش، جامع‌ترین سیستم مانیتورینگ پارامترهای فیزیکی و الکتریکی