پروژه‌های انجام شده در زمینه EMS و BMS

  1. بانک توسعه صادرات- کنترل هوشمند موتورخانه مرکزی ساختمان خیام مشهد
  2. کنترل هوشمند سیستم روشنایی و تهویه مطبوع مجتمع مسکونی پاسداران
  3. بانک توسعه صادرات ایران- سیستم امنیتی کنترل تردد
  4. شرکت رامند عمران تات- کنترل هوشمند ساختمان اداری
  5. مجتمع تجاری و اداری اکباتان سیستم کنترل هوشمند ساختمان
  6. مرکز همکاری ها و فناوری و نوآوری- کنترل هوشمند سیستم روشنایی و تهویه مطبوع طبقات اداری
  7. شرکت پلی فرم ایران- سیستم کنترل هوشمند روشنایی و اطفای حریق اتاق سرور
  8. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان- سیستم هوشمند ساختمان
  9. بانک توسعه صادرات ایران- کنترل هوشمند سیستم توزیع برق
  10. شرکت تهویه آرامش


سامایش، جامع‌ترین سیستم مانیتورینگ پارامترهای فیزیکی و الکتریکی