نقشه دمایی یا Temperature Mapping چیست؟

نقشه دمایی فرآیندی برای تجزیه و تحلیل دما در داخل انبار، سردخانه و … است. گزارش نقشه دمایی انبار دارو عمدتا برای صنایع دارویی که داروها را ذخیره می کنند کاربرد دارد. انواع خاصی از داروها و واکسن ها وجود دارند که باید در دمای کنترل شده نگهداری و حمل شوند. با انجام نقشه برداری دما می‌توان مناطقی که باید از لحاظ گرمایش و یا سرمایش اصلاح شوند شناسایی نمود و همچنین محل قرارگیری سنسور‌ها جهت پایش طولانی مدت را مشخص کرد.

چه مواردی در گزارش نقشه دمایی انبار دارو اهمیت دارد؟

یکی از موارد مهم در نقشه دمایی انبار دارو, پروتکل مورد استفاده و استانداردی است که گزارش نقشه دمایی طبق آن تهیه و تدوین میشود.

شرکت درخشان صنعت ایساتیس با استفاده از متخصصین این زمینه و بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO Technical Report Series, No. 961, 2011, Annex 9 سال ۲۰۱۴) در این حوزه نیز فعالیت می‌کند.

انجام نقشه دمایی توسط سامایش چه مزیت هایی دارد؟

تجربه سالهای فعالیت در حوزه داروسازی, سامایش را به مورد اطمینان ترین انتخاب برای نقشه برداری دما در انبار دارو تبدیل نموده است. برخی از ویژگی های سامایش عبارتند از:

گزارش نقشه دمایی سامایش شامل چه مواردی است؟

نقشه دمایی
نقشه دمایی سامایش

 

  • ارائه پروتکل انجام نقشه برداری دما
  • ارائه نقشه جانمایی محل قرارگیری دیتالاگرها (دوبعدی و سه بعدی)
  • ارائه جدول خلاصه وضعیت دمایی دیتالاگرها
  • ارائه تحلیل فنی انبار
  • ارائه پیشنهاد محل نصب سنسور‌های دما جهت مانیتورینگ
  • ارائه گراف تمامی دیتالاگرها
  • ارائه گواهی کالیبراسیون دیتالاگرهای مورد استفاده در پروژه