مراکز طبی و بهداشتی

از دیگر راهکارهای طراحی شده، سامایش با کاربری در مراکز طبی و بهداشتی کشور است. در این نوع مراکز برخی از شرایط فیزیکی بخصوص دما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای مثال پارامتر دما در زنجیره سرد «سازمان انتقال خون ایران» جهت نگهداری خون و فرآورده‌­های خونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مستقیما روی کیفیت فراورده‌ها اثرگذار است.
همچنین در بیمارستان‌ها و محیط‌­های آزمایشگاهی پارمترهای دما و رطوبت در صحت و دقت نتایج آزمایش و تشخیص بیماری‌ها بسیار تاثیر و اهمیت زیادی دارد.

سامایش عملیات مانیتورینگ و آلارم‌دهی متناسب با نیاز این نوع سازمان‌ها را به همراه گزارش‌های مدیریتی به این گروه از مشتریان ارائه می‌کند. کیفیت بالا و سادگی استفاده از سامایش باعث استفاده تعداد قابل توجهی از این نوع مراکز در سراسر کشور از این ابزار شده است. در حال حاضر بیش از ۱۰.۰۰۰ نقطه ثبت در سراسر کشور در این نوع مراکز با سامایش پایش می‌شوند. از عمده مشتریان این بخش از راهکارهای سامایش، سازمان انتقال خون ایران (بیش از ۹۵% مراکز سطح کشور )، تعداد زیادی از بیمارستان‌های سطح کشور، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و … هستند.

ویژگی‌ها

  • نظارت بر دمای تجهیزات نگهداری فرآورده‌های خونی شامل: سردخانه‌ها ، یخچال‌ها، فریزرها، انکوباتور و …
  • نظارت بر وضعیت باز و بسته بودن درب سردخانه‌ها
  • پایش بروز حریق در انبارها
  • نظارت بر دما و رطوبت محیط‌های آزمایشگاهی، انبار و اتاق‌های خونگیری
  • ایجاد انواع آلارم‌های هشدار و گزارش‌ها مطابق با استانداردهای مراکز بهداشتی و طبی
  • امکان مشاهده کلیه پارامترهای اندازه‌گیری شده به صورت یکپارچه در واحدهای مدیریتی با قابلیت نظارت لحظه‌ای از راه دور
آزمایش خون