شرکت درخشان صنعت ایساتیس با گردهم آورى افراد متخصص در زمینه تاسیسات صنعتى شروع به فعالیت در زمینه کنترل صنعتى نمود.

بخش کنترل صنعتى (BMS) سامایش به طور تخصصى در زمینه کنترل و مانیتورینگ خطوط

تولید، کارگاهها و انواع سیستم هاى تهویه مطبوع نظیر هوارسان هاى هواى تازه،
هوارسان هاى با هواى برگشت، فیلتر باکسها، اگزاست فن ها، هوارسان هاى چند زون و… فعالیت می‌کند و یک سیستم یکپارچه بدین منظور طراحى و تولید کرده است.
کنترلرهاى هواساز سامایش قابلیت کنترل هواسازهاى صنایع دارویى، بیمارستانى، نساجى، و همچنین هواسازهاى ساختمانها و مجتمع هاى ادارى، تجارى، تفریحى را دارند و توسط
نرمافزار بومى مانیتورینگ سامایش می‌توان وضعیت هریک از محركها و مقادیر سنسورها را مشاهده و بررسى کرد.

قابلیت ها