یکی از مهم­ترین مسائل در انبارها مسئله کنترل و توزیع دما در مناطق مختلف انبار و طبقات نگهداری مواد اولیه و محصولات غذایی و دارویی می‌باشد.

توزیع دمایی در انبارها به این صورت است که باید در چهار فصل سال و بصورت مداوم پایش شود تا گستره دمایی در روزهای گرم و سرد سال در داخل طبقات نگهداری مواد اولیه و محصول اندازه‌­گیری شود.

دمای مناسب برای محصولات دارویی و غذایی که در دمای محیط قابل نگهداری هستند، همان دمای مطلوب یعنی دمای 2±24 است.

در انبارهای غذایی و دارویی توزیع و کنترل دما با استفاده از دستگاه‌های تهویه مطبوع صورت می­گیرد. این دستگاه‌ها با استفاده از کویل­های سرمایشی و گرمایشی و فن دمنده­ای که داخل آنها نصب شده است و یک سیستم کانال­‌کشی مناسب، امکان توزیع و کنترل دما را در نقاط مختلف انبار، مهیا می­­سازند.

چیدمان انبار بایستی در زمان طراحی انبار مشخص شود و بر اساس چیدمان نقشه کانال کشی مقدار هوای مورد نیاز هر بخش و سپس تعداد دفعات تعویض هوا برای هر کدام از بخش‌ها محاسبه گردد و پس از محاسبه این مقادیر سایز دستگاه تهویه مطبوع و سایز کانال ها و مسیر حرکات هوا داخل انبار طراحی گردد.

پس از طراحی بخش انبار و اجرای کانال های هوا و دستگاه هواساز و نصب و راه اندازی سیستم و توزیع مواد اولیه و محصولات در طبقات باید توزیع دمایی در انبارها بررسی شود.

بررسی و مانیتورینگ به این صورت انجام می­گیرد که کلیه طبقات و رک­های مواد اولیه محصول بایستی با سنسورهای دما تجهیز شوند و در هر فصل به صورت دقیق بررسی و مانیتور شوند.

هر رک به صورت یک ماتریس دیده شده و کدگزاری می‌­گردد. هر ماتریس بایستی بصورت کامل تقسیم بندی شود و سنسورها در طبقات و ارتفاعات مختلف طوری نصب شوند که در طول یک شبکه طبقاتی از بالا تا پایین دمای نقاط مختلف را تشخیص و ثبت کنند.

سیستم ثبت و نگهداری و مانیتورینگ به گونه‌ای است که بصورت ساعتی-‌روزانه ، هفتگی، ماهیانه امکان نگهداری و گزارش دهی به صورت گراف‌های رنگین و در بازه‌های زمانی ثبت منظم را داشته باشد.

سیستم مانیتورینگ سامایش، با توجه به الزامات و موارد مطرح شده، کلیه دماهای محیطی و توزیع دمایی در انبار را پایش نموده و نقاط بحرانی را تشخیص می­دهد و پس از پایان هر دوره، طرح اصلاحی و یا تغییر چیدمان را اعلام می­‌کند. همچنین، در بعضی از موارد به دلیل مقدور نبودن تغییرات در سیستم­‌ها و یا کانال‌کشی‌ها، می‌توان با تغییر چیدمان اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.