فرصت های شغلی

از متخصصین حوزه نرم افزار جهت همکاری در تیم تحقیق و توسعه درخشان صنعت دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به آدرس
ارسال نمایند.

تهران، گاندی جنوبی، نبش کوچه هشتم، پلاک۶۴، طبقه دوم، واحد۷
شماره تماس: ۸۸۲۰۹۶۹۱-۲۱-۹۸+
ایمیل: info@samayesh.com