سامایش (سامانه جامع پایش کمیت های فیزیکی و الکتریکی)

با سامایش می توانید پارامترهای مختلف را مانیتور کنید.


screen screen screen screen screen screen screen screen screen screen screen screen screen


تهران، گاندی جنوبی، نبش کوچه هشتم، پلاک۶۴، طبقه دوم، واحد۷
شماره تماس: ۸۸۲۰۹۶۹۱-۲۱-۹۸+
ایمیل:
info@samayesh.com